Về quê

Bạn Mít được về Nam Định, vào lễ chùa bạn í khấn như thật.

 

Photobucket

Photobucket

Sân chùa rộng bạn í chạy tung tăng khắp nơi.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Chụp ảnh với ông ngoại.

Photobucket

Với ông trẻ

Photobucket

This entry was posted in Gia đình nhà Mít. Bookmark the permalink.