Về quê

Bạn Mít được về Nam Định, vào lễ chùa bạn í khấn như thật.

 

Photobucket

Photobucket

Sân chùa rộng bạn í chạy tung tăng khắp nơi.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Chụp ảnh với ông ngoại.

Photobucket

Với ông trẻ

Photobucket

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Gia đình nhà Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.