Bèo giạt mây trôi

Bèo giạt mấy trôi

Mẹ cháu dán mãi vào đây chẳng được. Các cô các  bác chịu khó vào đây xem nhé!

http://clip.vn/watch/Beo-giat-4-4-2010,zNc3

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Gia đình nhà Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.