USB

Cái này làm cho AX lâu lắm rồi, giờ AX có cái USB to hơn nên mình thu hồi lại dùng tạm.

 

Photobucket

Photobucket

Photobucket

This entry was posted in Cross stitch. Bookmark the permalink.