Cắt cơn

Hôm nay có thể nói là bạn Mít đã cắt được cơn nghiện ti rồi. Tối qua bạn í ngủ với mẹ, vẫn rúc rúc nhưng mẹ bảo "ti bẩn lắm" là bạn í rụt tay lại. He he, bạn này tính sạch sẽ mà, giống ai nhỉ? Bố à? chắc chắn là không! Mẹ thì cũng không phải! Là người mà "ai cũng biết là ai í" Ăn uống thì bạn í bôi toe toét nhưng ăn xong là đòi rửa tay, chân nhón xuống bãi cát là co lên bảo bẩn lắm.

Bài này đã được đăng trong Gia đình nhà Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.