Cai nghiện

Là cai nghiện bạn Mít í. Đắn đo,  khất lần mãi rồi cũng phải cai sữa cho bạn Mít. Tối, bạn í đòi ti, mẹ bảo ti miếng cuối nhé! Thế là bạn í cứ nhắc đi nhắc lại Mít ti miếng cuối. Nghe thương ơi là thương. 9h tối, mẹ trưng nước hàng đen sì, bôi nhoe nhoét lên hai ti. Đến giờ ngủ, theo thói quen, Mít trèo lên lòng mẹ bảo Mít cần ti ngủ. Mẹ bảo ti bẩn lắm nhưng bạn í vẫn nhất quyết đòi, thế là mẹ vạch lên một cái. Trời ạ! bạn í hét lên thất thanh, nhảy phắt xuống và khóc nức nở. Thương bạn Mít quá. Sau đó ông ngoại bế dỗ bạn í , Mít nhất định không cho mẹ lại gần, cứ thấy mẹ là khóc vì mẹ vẫn mặc cái áo nhoe nhoét thấm đầy nước hàng. Đêm, bạn Mít ngủ với ông, nửa đêm dậy đòi tè bô, uống nước, đi rong một tí rồi lại ngủ. Thương Mít quá!

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Gia đình nhà Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.