Quà tân gia

Hai bức này thêu lâu lắm rồi, tính ra đến hai năm. Giờ cháu nó đã được đi ở nhà người ta rồi. Mẫu  Anchor Bull rush and Dragonfly

 

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Bài này đã được đăng trong Cross stitch. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.