Loa kèn

Bạn Loa kèn này thêu chắc cách đây hai năm rồi. Kit DIM xịn 3T gửi từ Mỹ về cho.

Thêu trên aida 16 nhỏ nhưng mịn đẹp!

 

loa kèn

Photobucket

Bài này đã được đăng trong Cross stitch. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.