Chuồn chuồn

Bạn Mít 9h tối là đi ngủ, nhưng mấy hôm nay ngủ không ngon lắm, thỉnh thoảng hẹ hẹ nên mẹ không giám chuồn xuống bếp may vá. Thế thì mình lôi đồ hàng ra chọc vậy, để thỉnh thoảng vỗ mông cho bạn í  ngủ tiếp. Thành quả của hơn 2 tiếng đây (chỉ phần back stitch thôi đấy). Lâu không ngồi chọc, sáng  nay đi làm mỏi hết cả cổ.

 

 

 

Photobucket

Thêm con này thêu lâu rồi 

Photobucket

 

Bài này đã được đăng trong Cross stitch. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.