Người mẫu chân ngắn

Mít diện bộ quần áo hồng mẹ may, bố chê Mít chân  ngắn giống mẹ. Cả nhà vào ngó em Mít xem có chân ngắn thật không hay tại áo mẹ may dài chùm mông.

Photobucket

Photobucket

Advertisements
Bài này đã được đăng trong may vá. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.