Chim

Bao giờ làm tập hai sẽ chỉ thêu chim

Photobucket

Bài này đã được đăng trong Cross stitch. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.