Trứng muỗi

Gọi là trứng muỗi vì bé quá!

 

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

tiger

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Tất cả đều đi ở cả rồi!

Advertisements
This entry was posted in Cross stitch. Bookmark the permalink.