Bò đeo nơ

Đây đúng là con bò đeo nơ! Ảnh chụp hôm Trung thu.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Gia đình nhà Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.