Bò đeo nơ

Đây đúng là con bò đeo nơ! Ảnh chụp hôm Trung thu.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

This entry was posted in Gia đình nhà Mít. Bookmark the permalink.