Mít nhố nhăng

Mít tròn 18 tháng, mẹ chỉ chụp được mấy kiểu này. Mít ngồi lên bộ ga gối mẹ mới may cho ông bà nội. May xong giặt thì lại hơi bị co.

 

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Advertisements
Bài này đã được đăng trong may vá. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.