Monthly Archives: Tháng Sáu 2009

1/6 của Mít cân đong đo đếm được 9.1kg dài 71cm. Nhùn giống mẹ rồi Mít ơi!

Ngày 1/6, Mít dọn đồ về nhà nội. Úi sao mà nhiều đồ thế không biết. Chiều bố Mít đưa ra phường uống vitamin tranh thủ cân đong đo đếm cho đàng hoàng. Mít còi được 9.1kg và dài 71cm. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Gia đình nhà Mít