Tổng kết sản phẩm Cross stitch II (thời thỏ đeo kính)

Miếng vải aida đầu tiên của mình là do chị NguyệtMinhHà mua hộ ở Thái. Cầm miếng vải khác hẳn cái loại vải kít tàu rởm rít, mình sung sướng bắt tay ngay vào làm một tác phẩm hoành tráng để tặng sinh nhật AY, nay đã là OX. Con ngựa này cũng lận đận, đóng khung xong tặng chàng, chàng mang về vứt xó, kết quả là bị rơi gãy khung. Lại lôi về đi đóng khung lại và treo luôn ở phòng khách nhà mình. Xong.

Thời kỳ này cũng sòn sòn được nhiều tác phẩm phết. Bức Lợn ôm hoa này thêu từ hồi đầu, treo mãi ở phòng mình. Nay đã tặng con bà chị họ sinh năm Lợn vàng.

Bức Hoa hồng này bị ăn bớt khá nhiều chi tiết, dưng mà mình thấy vẫn đẹp. Đây là bức đầu tiên và duy nhất đến giờ thêu trên aida đen. Khiếp từ hồi đấy đến giờ, nhức mắt lắm.

Mấy bức này thêu lâu rồi nhưng chả đóng khung, đến khi cưới thì mang ra may gối tựa. Aida thái và chỉ bóng Hàng Bồ.

Bức này nữa cũng aida Thái và chỉ bóng, đem tặng một mẹ WTT rồi

Bài này đã được đăng trong Cross stitch. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.