Sinh nhật Mít

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Mít yêu yêu của mẹ tròn 1 tuổi.

Bài này đã được đăng trong Gia đình nhà Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.